Sirius

Студії

Пропаганда та популяризація сучасного танцю серед школярів, студентів та інших верств населення;

Залучення широких верств населення, перш за все молоді, до масового вивчення хореографії;

Популяризація та розвиток танцю, як форми організації дозвілля громадян;

Сприяння фізичному, моральному та естетичному вихованню дітей та молоді засобами сучасного танцю;

Сприяння розвитку у м. Львові та області шкіл масового навчання, дитячих та дорослих гуртків, ансамблів сучасного танцю;

Встановлення, зміцнення та розвиток творчих та ділових контактів з організаціями сучасного танцю інших країн, закордонними фахівцями, закордонними танцювальними колективами, клубами та окремими виконавцями.